Victory by the Cross

Near the Cross, O Jesus, keep me,

There a fountain full and free,

With a stream of grace to heal me,

Flowing over Calvary:

Calvary, Calvary,

There my Saviour died for me.

 

When before the Cross I trembled,

Fearing sin would vanquish me,

Then my Lord cried "It is finished,"

And hope flowed from Calvary:

Calvary, now for me

Hope of life flows full and free.

 

In His Cross I'll glory ever,

His atonement for my sin;

Nothing from His love shall sever;

By this sign the fight I'll win.

Calvary, now for me

By His Cross comes victory.

 

 

 

Barn o gondemniad nid oes,

Symudwyd hi trwy lawn y groes

I bawb sydd yng Nghrist Iesu'n byw,

A rhodio'n bur gan ofni Duw:

Yr hyn ni allai deddf y nef

Wneud dros y byd, wnaed ganddo Ef,

Cymerodd arno natur dyn,

A thalodd lawn trwy farw Ei hun.

 

Er nas gwyr dyn y dull a'r modd

Y mae gweddio wrth Ei fodd,

Yn eiriol drosto'n ddinacad

Mae'r Yspryd Glan ger bron y Tad,

A'r Tad a wyr Ei feddwl Ef

Tra'n erfn drosom yn y nef:

Yn ol ewyllys Duw ei hun

Eiriola'r Yspryd dros y dyn.

 

Rhyddid a DiogelwcmCristion

These hymns were among those written by Cynonfardd.